Som medlem i Västerviks IK 
är du med och stöttar föreningens verksamhet och har rösträtt på föreningens årsmöte.
För ekonomin är deltagaravgifterna och de årliga medlemsavgifterna viktiga då dessa är stommen i föreningens ekonomi.

Medlemsskap kostar 400 kronor.

Familjekort (inkl. alla som bor på samma adress)  600 kronor.

Kontakta kansliet om du är intresserad

0490-18230 eller maila kansliet