Pressmeddelande Västerviks Ishockey Klubb 4 november 2016

4 november 2016 23:27


Beslut angående de två avstängda A-lagsspelarna

Västerviks Ishockey Klubb tar, som klubben i tidigare kommunikation också har varit noga med att påpeka, helt avstånd ifrån de förseelser som Alexander Pettersson och Victor Öhman (nr 11) gjorde sig skyldiga till under förra helgen. Det finns helt enkelt inte något försvar till att man väljer att köra bil alkoholpåverkad.

Båda spelarna har underställt sig – och under torsdagen påbörjat – den behandling som klubben initierat angående deras agerande.

Alexander lämnar

Under torsdagseftermiddagen har Alexander inkommit med en önskan om att flytta hem och bryta sitt kontrakt med Västerviks IK. Den begäran har styrelsen bifallit under torsdagskvällen.

- Klubben kommer fortsatt att ta ansvar för och se till att Alexander får den hjälp och det stöd han behöver på sin hemort, säger Magnus Nilsson hos Västerviks IK.

Victor stannar

Den samlade bedömningen som Västerviks IK har gjort – tillsammans med extern expertis – är att klubben bäst hjälper Victor att hantera den situation som han har försatt sig i om han stannar i föreningen.

- Det här är villkorat mot att Victor förbinder sig att tillgodogöra sig den behandling som har inletts och att han accepterar en fullständig nolltolerans mot alkoholintag. Victor har accepterat de villkoren och är därmed också Victor tillgänglig för spel från och med måndag den 7 november, säger Magnus Nilsson avslutande.

Victor Öhman (11) kommenterar själv sitt agerande så här:

"Jag vill börja med att be föreningen, spelare, ledare, sponsorer och Västerviks fans om ursäkt för mitt livs största misstag. Jag skäms och mår fruktansvärt dåligt över mitt ödesdigra och dumma beslut på lördagskvällen. Västervik har ställt upp och stöttat mig fantastiskt under dessa tunga dagar vilket jag är mycket tacksam för. Jag har aldrig gjort något liknande förut och vill visa att detta aldrig kommer att hända igen. Jag vill nu fokusera på att komma tillbaka och kämpa för Västervik framöver."

Västerviks IK arbetar vidare med frågor om alkohol

Västerviks Ishockey Klubb har under torsdagen varit i kontakt med och avtalat om en utbildning kring alkohol och dess påverkan. Förutom att hela A-laget kommer att genomgå utbildningen kommer även J-lag och samtliga ledare och förtroendevalda att genomgå den.

Klubben kommer även att göra en översyn av föreningens resepolicy för att säkra upp att de resor till matcher, cuper eller andra kurser som inte sker med buss sker på ett säkert sätt.

För ytterligare information kontakta:

Västerviks Ishockey Klubb
Magnus Nilsson
07250 – 32317