VIK:s värdegrund (pdf 500 kB) 

Klicka på länken ovan, eller se bilder nedan för att läsa VIK:s värdegrund.

OBS! Du måste ha Acrobat Reader eller motsvarande installerad för att kunna läsa/skriva ut pdf-filen.

Ladda ner Acrobat Reader