Medlems- och deltagararvgifter 2019-20

Det kostar pengar att spela ishockey, så även i Västerviks IK. Kostnaderna för barn-, ungdoms- och juniorverksamheterna täcks delvis av medlemsavgifter och deltagaravgifter, men också av aktivitetsstöd och intäkter från klubbens samarbetspartners och a-lagsverksamhet.

I Västerviks IK satsar vi på att hålla nere kostnaderna så mycket som det går, för att vi vill att ishockey ska kunna vara en idrott för alla. Framför allt försöker vi hålla nere avgifterna för de allra minsta, i Hockeyskolan och D1D2 (upp till tio års ålder).

De kostnader som ska täckas varierar mellan de olika lagen (de äldre lagen har mer kostnader för bland annat fler isträningar per vecka, längre bussresor och fler matcher än de yngre), men enkelt förklarat ser det ut så här:

  • Spelarregistreringar och försäkring.
  • Hallhyra för träningar och matcher.
  • Domarersättningar.
  • Busskostnader.
  • Material.

Västerviks IK har bestämt att deltidsarvodera en ungdomsansvarig under säsongen 2018-19 för att kunna höja ambitionsnivån vad gäller träningarnas kvalitet, och verksamhetens styrning och ledning.

Kostnaderna för deltidsarvoderingen täcks av höjda deltagararvgifter och största höjningarna tas ut av de tre äldsta träningsgrupperna (J20, J18 och A-pojk), som också alla får arvoderade ledare i och med förändringen.

Medlemsavgiften

Oförändrad 400 kr/person eller 600 kr/familj skriven på samma adress.

Deltagaravgifterna

  • J20 & J18: 6500 kr.
  • A-pojk: 5600 kr.
  • B1B2 & C1C2: 4100 kr.
  • D1D2: 700 kr.
  • Hockeyskolan: 300 kr.

Medlems- och deltagaravgifter är obligatoriska för samtliga barn- och ungdomar som deltar i klubbens verksamhet. Enda undantaget är de allra första två träningspassen i Tre Kronors Hockeyskola, som är gratis för att kunna prova på ishockey.

Medlemsavgiften ska betalas i början på säsongen, men deltagaravgifterna för de äldre lagen delas upp på tre delbetalningar. Fakturorna skickas ut i början av september (samt november och januari för C2 till och med J20) via e-post till målsman. Faktura för nybörjare skickas ut så fort deltagarblankett fyllts i och lämnats till lagledaren.

Sista datum för inbetalning för årsavgiften för D1D2 är 30 september. Sista datum för inbetalning av årsavgiften för Tre Kronors Hockeyskola är 30 november.

Deltagaravgifterna för C2 till och med J20 delas upp på tre inbetalningar, sista datum för betalning är 30 september 2019, 30 november 2019 och 31 januari 2020.

Specialregler

Familjer med fler än ett barn i seriespel

Familjer med fler än ett barn i seriespelande lag (C2 till och med J20) får 400 kronor reducering av deltagaravgiften för varje barn fler än ett. Reduceringen dras på sista delbetalningen i januari 2020.

Deltagaravgifter för målvakter

Målvakter får halverad deltagaravgift för att kompensera för dyra materialinköp.

Kontakt

Maud Ekström,

kanslist, fakturafrågor kontorstid måndag - torsdag 09-14

0490-182 30
[email protected]