Medlems- och deltagararvgifter 2022-23

Det kostar pengar att spela ishockey, så även i Västerviks IK. Kostnaderna för barn-, ungdoms- och juniorverksamheterna täcks delvis av medlemsavgifter och deltagaravgifter, men också av aktivitetsstöd och intäkter från klubbens samarbetspartners och a-lagsverksamhet.

I Västerviks IK satsar vi på att hålla nere kostnaderna så mycket som det går, för att vi vill att ishockey ska kunna vara en idrott för alla. Framför allt försöker vi hålla nere avgifterna för de allra minsta, i Hockeyskolan och D1D2 (upp till tio års ålder).

De kostnader som ska täckas varierar mellan de olika lagen (de äldre lagen har mer kostnader för bland annat fler isträningar per vecka, längre bussresor och fler matcher än de yngre), men enkelt förklarat ser det ut så här:

 • Spelarregistreringar och försäkring.
 • Hallhyra för träningar och matcher.
 • Domarersättningar.
 • Busskostnader.
 • Material.

Västerviks IK har en anställd junior- och ungdomsansvarig för att kunna höja ambitionsnivån vad gäller träningarnas kvalitet, och verksamhetens styrning och ledning.

Medlemsavgiften

400 kr/person eller 600 kr/familj skriven på samma adress. Medlemsavgiften är obligatorisk för alla spelare och ledare. Familjer uppmuntras att teckna familjemedlemsskap. Att vara medlem i Västerviks IK är ett sätt att stödja föreningen och att kunna ha inflytande i föreningens utveckling.

Deltagaravgifterna säsongen 2022-23

 • J20 & J18: 7000 kr.
 • A1A2: 5900 kr.
 • B1B2 & C1C2: 4320 kr.
 • D1D2: 850 kr.
 • Hockeyskolan: 370 kr.
 • Tjejhockey: 370 kr.
  (om deltagaren i tjejhockey också tränar och spelar i ett av övriga lag betalas enbart deltagaravgift för det laget.)

Medlems- och deltagaravgifter är obligatoriska för samtliga barn- och ungdomar som deltar i klubbens verksamhet. Enda undantaget är de allra första två träningspassen i Tre Kronors Hockeyskola, som är gratis för att kunna prova på ishockey.

Medlemsavgiften ska betalas i början på säsongen, men deltagaravgifterna för de äldre lagen delas upp på tre delbetalningar. Fakturorna skickas ut i slutet av juli och början av augusti (samt till november och till januari för C2 till och med J20) via e-post till målsman. Faktura för nybörjare skickas ut så fort deltagarblankett fyllts i och lämnats till lagledaren.

Sista datum för inbetalning för årsavgiften för D1D2 är 30 september 2022. Sista datum för inbetalning av årsavgiften för Tre Kronors Hockeyskola är 30 november 2022.

Deltagaravgifterna för C2 till och med J20 delas upp på tre lika stora inbetalningar, sista datum för betalning är 30 dagar efter första fakturans fakturadatum, samt 30 november 2022 och 31 januari 2022.

Medlems- och familjemedlemsavgifterna skickas på en egen faktura, sista betaldatum är 31 augusti 2022.

Specialregler

Familjer med fler än ett barn i seriespel

Familjer med fler än ett barn i seriespelande lag (C2 till och med J20) får 400 kronor reducering av deltagaravgiften för varje barn fler än ett. Reduceringen dras på sista delbetalningen i januari 2022.

Deltagaravgifter för målvakter

Målvakter får halverad deltagaravgift för att kompensera för dyra materialinköp.

Kontakt

Maud Ekström, kanslist, fakturafrågor kontorstid måndag - torsdag 09-14

0490-182 30
[email protected]