Västerviks IK:s styrelse väljs av föreningens årsmöte efter verksamhetsåret avslutats. Västerviks IK:s verksamhetsår är brutet och börjar den första maj och avslutas den sista april, årsmötet ska hållas under juni månad.

Styrelseledamöterna väljs endera för två år, för att undvika att styrelsen tappar för många ledamöter från ett år till ett annat. Ledamöterna väljs endera som ordinarie ledamöter eller som suppleanter. Årsmötet väljer också en ordförande.

Styrelsen väljer vid sitt konstituerande allra första sammanträde en vice ordförande, en kassör och en sekreterare för det närmaste verksamhetsåret.

Styrelsen 20/21

Anders Wiman

Anders Wiman

Ordförande

Michael Ljungkvist

Styrelsemedlem

Mattias Jildestad

Styrelsemedlem

Anders Pewe

Styrelsemedlem

Niklas Lind

Styrelsemedlem

Stefan Persson

Styrelsemedlem

Henrik Cederquist

Styrelsemedlem

Petra Axelsson

Styrelsemedlem