Västerviks IK:s styrelse väljs av föreningens årsmöte efter verksamhetsåret avslutats. Västerviks IK:s verksamhetsår är brutet och börjar den första maj och avslutas den sista april, årsmötet ska hållas under juni månad.

Styrelseledamöterna väljs endera för två år, för att undvika att styrelsen tappar för många ledamöter från ett år till ett annat. Ledamöterna väljs endera som ordinarie ledamöter eller som suppleanter. Årsmötet väljer också en ordförande.

Styrelsen väljer vid sitt konstituerande allra första sammanträde en vice ordförande, en kassör och en sekreterare för det närmaste verksamhetsåret.

Styrelsen i Västerviks IK 2021–2022

  • Anders Wiman, ordförande  
  • Anders Pewe 
  • Niklas Lind
  • Stefan Persson
  • Petra Axelsson
  • Mattias Jildestad
  • Magnus Ravander

Suppleanter:

  • Erik Pilsmo
  • Maria Rasmussen