Styrelsen 19-20

Västerviks IK:s styrelse väljs av föreningens årsmöte efter verksamhetsåret avslutats. Västerviks IK:s verksamhetsår är brutet och börjar den första maj, årsmötet ska hållas i juni månad.

Styrelseledamöterna väljs endera för två år eller för ett år, för att undvika att styrelsen tappar för många ledamöter från ett år till ett annat. Ledamöterna väljs endera som ordinarie ledamöter eller som suppleanter. Årsmötet väljer också en ordförande.

Styrelsen väljer vid sitt konstituerande allra första sammanträde även en vice ordförande, en kassör och en sekreterare för det närmaste verksamhetsåret.

Styrelsen i Västerviks IK 2019-20

Suppleanter:

Fredrik Ohlsson, ungdoms- och junioransvarig och Emil Georgsson, sportchef, är ständigt adjungerade vid styrelsens sammanträden.

VIK A-lag AB och Hyllan Event AB

Västerviks IK äger två dotterbolag som bedriver a-lags- och restaurangverksamhet: Västerviks IK A-lag AB och Hyllan Event AB. Styrelsen i Västerviks IK utser styrelser och firmatecknare i dotterbolagen vid styrelsens konstituerande möte.

Styrelsen för Västerviks IK A-lag AB 2018-19

Styrelsen för Hyllan Event AB 2018-19