Nu startar Västerviks IK Framtidsfonden, en kraftsamling för att långsiktigt kunna satsa på föreningens framtid.

Västerviks Ishockey Klubb är inte bara en förening med ett representationslag i HockeyAllsvenskan. Vi är också en förening som har över 600 medlemmar hand i hand med över 200 barn och ungdomar som får möjligheten till daglig fysisk aktivitet.

VIK gör nu en kraftsamling för att långsiktigt satsa på hela verksamheten där framtidsfondens medel ska syfta till satsningar inom ungdoms- och juniorverksamhet, projekt inom verksamheten, samt organisationen.

Genom att skänka pengar till framtidsfonden är du med och stärker arbetet för framtiden, där målet är att det sportsliga och ekonomiska resultatet för representationslaget inte ska behöva påverka barn- och ungdomsverksamheten.

Långsiktigt ska satsningar inom fonden öka intresset för ishockey och fysisk aktivitet i kommunen där vi har som målsättning att fler ungdomar väljer att gå vidare och utbilda sig genom vår ishockeyprofil på gymnasiet.

Ett delmål är att det ska bli möjligt rekrytera en ungdoms- och junioransvarig till klubben.

Genom att sjösätta framtidsfonden ger vi oss själva en chans att förvalta det egna kapitalet och fördela den framtida vinsten som vi gör i koncernen på ett föredömligt sätt. Vårt mål är att få in minst 1,5 miljoner kronor före årsbokslutet, säger Johan Rothlind, Västerviks IK:s klubbchef, som fortsätter:
- Vi bygger kapital för att klara licenskrav samtidigt som vi tar ansvar för hela verksamheten genom att säkerställa att pengarna används till de angivna ändamålen. Allt för att bygga en långsiktighet i VIK där vi ser samspelet mellan ett representationslag på elitnivå och en ungdomsverksamheten som en vital del i att kunna bedriva bra verksamhet för alla led. 
- Framtidsfonden blir startskottet för en rejäl satsning på ungdoms- och juniorverksamheten i VIK och det känner jag personligen är stort steg i rätt riktning för att etablera oss proffesionellt i alla led, säger Johan Rothlind avslutande.

Nyheter om Framtidsfonden

20180424: Västerviks IK presenterar Framtidsfonden
20180425: Framtidsfonden når över 1.000.000 kronor!

Företag och organisationer som stöttat Framtidsfonden
Västerviks kommun
Svensk Fastighetsförmedling
Plivit Trade
Tjustbygdens Sparbank
Monera Resurspartner

Företag som vill ge gåvor till Framtidsfonden?

Vill du vara med och stötta föreningens Framtidsfond med en gåva från ditt företag? Kontakta Västerviks IK:s kansli genast:

Telefon: 0490-182 30
E-post: [email protected]

Privatpersoner som vill ge gåvor till Framtidsfonden?

Är du en privatperson som vill ge en gåva till Framtidsfonden?

Swisha ditt bidrag till: 123 179 06 41, märk betalningen "Gåva Framtidsfonden".