Brev från ordförande och övriga styrelsen till alla medlemmar, medarbetare och samarbetspartners

6 oktober 2019 19:58
Information från styrelsen

Västerviks IK:s styrelse har diskuterat den uppkomna situationen med det domstolsbeslut som levererades under veckan som gick och både ordförande och styrelsen som grupp har skrivit var sin text som vänder sig till klubbens alla medlemmar, medarbetare och samarbetspartners. Läs den här:


Kära VIK-medlemmar, medarbetare och samarbetspartners, jag förstår att många frågor har uppstått sedan det blev känt att jag varit inblandad i en incident på en restaurang som ledde till åtal i våras. Fler frågor har säkert uppkommit sedan domen förkunnades i veckan.

I min roll som ordförande krävs det bättre omdöme än att jag ska försätta mig i en situation som den uppkomna. Jag beklagar därför djupt att mitt uppträdande påverkat Västerviks IK i negativ riktning, det är ingenting som varken jag eller föreningen önskar. Det som har hänt överensstämmer inte med den värdegrund som föreningen vill att alla ledare och spelare ska förhålla sig till och leva efter.

Jag ber ödmjukt alla medlemmar och partners om ursäkt för att jag inte har levt upp till det som förväntas av en ordförande i Västervik IK. Det är ett förtroende som jag hoppas att jag får chansen att återupprätta.

Per Embretsen, ordförande i Västerviks IK

Styrelsen i Västeviks IK beklagar att föreningens ordförande har försatt sig i den här uppkomna situationen. Det som har hänt är inget som styrelsen kan försvara eller ställa sig bakom. Som styrelseledamöter och i synnerhet som ordförande är vi allihop representanter för Västerviks IK dygnets alla timmar.

Efter diskussioner i styrelsen och i samtal med Per i helgen känner övriga styrelsen att Per är uppriktig i sin vilja att göra rätt och att fortsätta att fokusera på sitt uppdrag som ordförande i föreningen. Styrelsen känner efter samtalen att den har förtroende för att Per ska fortsätta som ordförande.

Vi är givetvis fullt medvetna om att förtroendet för föreningen har påverkats negativt. Därför gör vi nu ett fördjupat värdegrundsarbete i föreningen för att återställa det förtroende som har förlorats. Styrelsen tror att det bästa för både föreningen och Per, är att hans engagemang för Västerviks IK tas till vara och att vi tillsammans arbetar för att återställa förtroendet.

Styrelsen i Västerviks IK