Västerviks IK höll årsmöte för 2021-2022.

21 juni 2022 20:01

På tisdagskvällen den 21 juni genomförde Västerviks IK årsmöte för verksamhetsåret säsongen 2021-2022.


Mötet som huserade på bortasektionen i Plivit Arena avhandlades relativt snabbt med Magnus Nilsson vid rodret som valdes till mötets ordförande.

Stämman gjorde följande val av ordförande, ledamöter och suppleanter för Västerviks IK:

Anders Wiman som varit ordförande i två års tid omvaldes på en ny tid om ett år. Som ledamot omvaldes Petra Axelsson, Mattias Jildestad och Niklas Lind om två år och som suppleant Maria Rasmussen (Omvald) och Michael Windahl (Nyval). Sedan tidigare om fortsatt ett år finns Stefan Persson och Magnus Ravander kvar i styrelsen.

Avtackades gjorde Anders Pewe (Kassör/CFO) och Erik Pilsmo (Suppleant).

Koncernens resultat uppgick till 853 386kr och det egna kapitalet om 813 669kr. I och med detta så uppnår Västerviks IK kapitalkravet för elitlicens om två procent av omsättningen. Anders Pewe och Anders Wiman förklarade att man från styrelsens sida har arbetat hårt i det ekonomiska läget som präglats av pandemin, men att man har arbetat målmedvetet.

Martin Gudmundsson som också fanns med på mötet och svarade på frågor som rörde de sportsliga bitarna. Även Joakim Englund var på plats och berättade att han fått en bra sart på sitt nya arbete som Marknadschef och fick även mottaga en hel del beröm från avgående Kassör/CFO Anders Pewe.

Diverse dokument relaterat till årsmötet och verksamhetsåret kommer inom kort att finnas tillgängligt på vikhockey.se