Kort rapport från årsmötet

15 juni 2020 22:30
årsmöte

Västerviks Ishockey Klubb höll på måndagskvällen ordinarie årsmöte för verksamhetsåret 2019 – 2020. Årsmötet påverkades till delar av restriktioner relaterade till Covid-19 pandemin med föranmälan, ingen förtäring och distans mellan deltagarna. Ett drygt 30-tal medlemmar närvarade vid årsmötet. Anders Wiman valdes till ny ordförande efter Per Embretsen.


Koncernen Västerviks IK redovisade en omsättning för verksamhetsåret på 19 636 506 kr (frg år 18 341 566 kr) med ett rörelseresultat på 401 460 kr (frg år -788 832 kr). Det egna kapitalet uppgår till 776 074 kr.

Under verksamhetsåret hade VIK 711 medlemmar varav 288 är under 20 år gamla. I föreningen arbetar 33 personer med någon form av arvodering, omräknat till årsanställda motsvarar det 25 heltidstjänster. Där 4 personer arbetar hel eller deltid på kansliet. Övriga anställda återfinns i föreningens två helägda bolag. Hyllan Event AB och Västerviks IK A-Lag AB.

Stämman fastlade en pandemipräglad budget för verksamhetsåret 2020–2021 där intäkterna budgeteras ned till 17 340 000 kr och kostnaderna till 16 870 000 kr. Med ett positivt resultat på +470 000 kr.

Till styrelsen i Västerviks IK: s styrelse valdes följande ledamöter:

Anders Wiman, ordförande,

Stefan Persson,

Michael Ljungqvist,

Mattias Jildestad,

Anders Pewe,

Niklas Lind,

Carin Torngren,

Annika Källmark.

Suppleanter: Henric Axelsson & Petra Axelsson.