Vi genomför förändringar i organisationen
Publicerad: 2023-11-20

 Västerviks IK hade stora utmaningar under den gångna säsongen, både ekonomiskt och sportsligt. Vi uppnådde inte elitlicens-kravet och har under denna säsong ett s.k. kontrollår.

Ledningen för Västerviks IK har sedan tidigare sjösatt en rad förändringar som ska generera mer intäkter till verksamheten. Det innefattar allt från omförhandling av avtal med leverantörer till större fokus på evenemang kring våra A-lagsmatcher. Vi ser dock att dessa satsningar inte räcker till, varför ledningen i samråd med styrelsen har beslutat om en omorganisation i föreningen Västerviks IK.

Omorganisationen innebär tyvärr övertalighet på grund av arbetsbrist. De uppgifter som tidigare utförts av tre personer kommer att fördelas på en person samt övrig administrativ personal inom koncernen.

Denna omorganisation är även en del av en större plan som kommer att presenteras framöver. Konsekvenserna av detta beslut är naturligtvis mycket tråkiga, men ledningen tillsammans med styrelsen har ansvaret att agera och fatta de beslut som krävs i tid för att Västerviks IK även framöver ska vara en stark part i svensk elithockey.

Vid frågor önskar Västerviks IK att dessa besvaras av klubbchef Petra Axelsson.

Hon nås på 070-5152965 eller [email protected].

Admin